CPR certification onlineCPR certification online

Van de voorzitter

albertjan maat

Op koers, ook met ruw water!

Uw organisatie netVISwerk onderging dit jaar een ware groeistuip. Het ledental en ons netwerk groeide onstuimig. We hebben in samenwerking met LTO Noord onze bemanning aan dek versterkt met de komst van Kirsten Persoon, en ook de boekhouding is in goede handen. Mirjam Schreuders van Bruiswerk zorgt ervoor dat onze scheepshoorn wordt gehoord. We zitten op koers voor onze Haagse en Brusselse lobby en zullen, als dat nodig is, gebruik maken van de LTO loodsen aldaar. In Vlaanderen liggen we ook op koers.

Leden maken het verschil

Het zijn echter onze leden die echt het verschil maken! Van pachtcontracten met natuurbeschermers en waterschappen tot zeebaars en wolhandkrab – de inbreng van onze leden maakt het verschil. Ook al gaan de zeeën hoog of stroomt het water traag bij onze gesprekspartners, men waardeert en respecteert de praktische inbreng van onze organisatie.

Hens aan dek in 2017

En ook in 2017 is het alle “hens aan dek”. Gesloten dioxine-gebieden, decentraal aalbeheer, oesterrapen, windmolenparken, zeebaars, rivierkreeft, wolhandkrab, IJsselmeer, visserijonderzoek en pachtcontracten staan op het menu.
Ook vakmanschap, gildevorming en de afzet van kraakverse dagvis kunnen op onze aandacht rekenen.

kerstboom

Praktische en proactieve leden

Onze laatste ledenvergadering en een Ronde Tafel met een keur aan organisaties lieten zien dat onze leden uitstekend debatteren en problemen kunnen oplossen.
Met als klap op de vuurpijl de vraag uit de zaal om een ledenlijst. Kunnen we het ruime sop kiezen en niet-leden aan boord trekken?! Wat kan een bestuur van een ondernemersorganisatie zich nog meer wensen!

Leden van netVISwerk, namens het bestuur dank voor jullie steun en inbreng.

Een goed en gezegend Kerstfeest en een voorspoedig 2017

Uw trotse voorzitter,
Albert Jan Maat

 

Op zaterdag 9 mei 2015 zijn in het Zuiderzeemuseum de handtekeningen gezet voor de oprichting van NetVISwerk, de nieuwe landelijke belangenorganisatie voor binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland. Op 6 april 2016 vond de eerste ledenvergadering plaats.

Vissersgroep bij de oprichting van netVISwerk op 9 mei 2015
Vissersgroep bij de oprichting van netVISwerk op 9 mei 2015

Wat wil NetVISwerk bereiken

De vereniging NetVISwerk wil zich inzetten voor een beter toekomstperspectief voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland. We streven naar een situatie waarin:

 • wateren en vispopulaties zijn hersteld;
 • vissers zorgvuldige visserij beoefenen naar de draagkracht van water voor visproductie, en hiervoor vertrouwen en waardering krijgen van overheid en samenleving;
 • het traditionele ambacht wordt geïnnoveerd en modern ondernemerschap perspectief biedt voor opvolgers,
 • vissers samenwerken en verbonden zijn met hun omgeving (regionale identiteit).

NetVISwerk wil de toonaangevende belangenvereniging voor binnenvisserij en kleine kustvisserij zijn. De vereniging wil (zelf)bewust omgaan met maatschappelijke druk, de dialoog aangaan, verantwoordelijkheid nemen en van daaruit haar positie opeisen.

Meer informatie in de presentatie netVISwerk (pdf) door Jon Visser, voorzitter oprichtersgroep.

Voor wie wil NetVISwerk zich inzetten

NetViswerk wil er zijn voor (groepen van) ondernemers uit de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij. Het gaat om bedrijven actief in:

 1. de binnenvisserij in polders, boezemwateren en meren, op de grote rivieren en op het IJsselmeer;
 2. de zeer kleine kustvisserij (met name in Zeeland en op de Waddenzee), zoals handlijnvissers, geïntegreerde vissers, kreeft/krabbenvissers, demonstratievissers;
 3. de kleine kustvisserij, zoals handkokkelaars, staandwantvissers.

De belangenbehartiging van NetVISwerk richt zich op ondernemers die:

handlijnvisserij
Handlijnvisser Arjan Korving

 • willen investeren in de toekomst, en door hun werkwijze en gedrag het vertrouwen van instanties en het brede publiek verdienen;
 • hun maatschappelijk bestaansrecht verdienen door bij te dragen aan de lokale economie en ecologie, en aan de regionale identiteit (cultuurhistorisch en natuurbeleving);
 • trots zijn op hun ambacht (modern ambacht, levend erfgoed, vakmanschap) en op hun vereniging;
 • elkaar alsook de leden van bestuursorganen respecteren, en daarnaar handelen; de diversiteit wordt gekoesterd, men gunt elkaar iets; interne open discussie met respect voor de verschillen is essentieel.

Meer informatie in de presentatie Doelgroep van NetVISwerk (pdf)

Lees verder over wie en wat NetVISwerk wil bereiken in de menu's Visie & Kernwaarden en Plannen.

Hoe wil NetVISwerk haar doel bereiken

 • NetVISwerk wil allereerst een groot draagvlak bereiken voor de organisatie, met een ledental van minstens 160 ondernemingen in de kust- en binnenvisserij.
 • Er zal een professionele collectieve belangenbehartiging op nationaal en internationaal niveau worden opgezet.
 • Een klein en slagvaardig bestuur zal samen met een boegbeeld van statuur en enthousiaste ambassadeurs bij de overheid en bij de maatschappelijke partijen gaan pleiten voor voorstellen die nu niet gehoord worden.
 • Deze voorstellen gaan over belangrijke kwesties zoals de aanpak van de stroperij en illegale handel, een andere manier om het aalbeheer vorm te geven, een zeebaarsbeheer dat gunstig is voor de kleinschalige visserij, een alternatief systeem van vaarbevoegdheidseisen voor de kleine kustvisserij, gedegen overleg met waterbeheerders en verbeterde samenwerking met onderzoekers.
 • NetVISwerk zal ook professionele diensten aan haar leden gaan aanbieden. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn collectieve aankoop van glasaal en pootaal, collectieve promotieactiviteiten voor bedrijven, en het gezamenlijk aanvragen van vergunningen, subsidies en ontheffingen. NetVISwerk zal hiervoor wanneer nodig professionals inschakelen. De leden zullen wel aan de kosten moeten bijdragen, maar door de collectiviteit wordt dit een stuk goedkoper dan voor een individueel bedrijf.

Lees meer over hoe NetVISwerk haar doel wil bereiken in de menu's Bestuur en Plannen.

Lid worden?

Alles over wie lid kan worden, hoe dat in zijn werk gaan, en wat de kosten zijn, leest u in menu Lidmaatschap.

visstandbemonstering op volkerak-zoommeer
Beroepsbinnenvissers André Bout en Cor van Dijk bezig
met visstandbemonstering op het Volkerak-Zoommeer

 

logo netviswerk