CPR certification onlineCPR certification online

laatste nieuws

barbara geertsema30 maart 2017

netVISwerk-lid Barbara Geertsema bereidt oesters tijdens Slow Fish in Genua

Van 18 t/m 21 mei vindt in Genua het grote tweejaarlijkse Slow Fish-evenement plaats, georganiseerd door de internationale Slow Foodbeweging. Waddenvisser Barbara Geertsema uit Lauwersoog is al jaren lid van Slow Food en deelnemer aan het Slow Fish-netwerk, de visserij-afdeling binnen Slow Food. Tijdens het evenement zal zij in de keuken van Slow Food Chefs Alliantie een oestergerecht bereiden.
Zij is erg enthousiast over Slow Fish en roept nieuwsgierige leden van netVISwerk op om langs te komen in Italië. Goed voor de contacten en afzet bij restaurants.

Lees het gehele nieuwsbericht.
 

Van de voorzitter

7 april 2017

ajmaat

Leg de verbinding en ga respectvol met elkaar om

Beter een goede buur dan een verre vriend, een gezegde dat ik hoog in het vaandel heb staan. Je hebt meer aan een goede relatie dichtbij dan aan een slechte relatie met een partij die je – al dan niet bewust – op afstand houdt. De relatie tussen de sportvissers en de beroepsvissers is hiervan helaas een voorbeeld.

De laatste weken zijn er een aantal incidenten geweest tussen de sportvisserij en de beroepsvissers, zoals onlangs in de Biesbosch. Dit is in sommige gevallen hoog opgelopen, en soms gaat het gedrag van enkele sportvissers over de grenzen van het fatsoen.

Jammer en zeker niet nodig! Beide partijen zijn gebaat bij een gezonde visstand, en een goede relatie met respect over en weer is dan ook zeer gewenst.

'Vissen naar draagkracht van het water' geldt voor zowel de sportvissers als de beroepsvissers

netVISwerk staat voor ‘vissen naar draagkracht van het water’. Onze leden hebben allemaal de gedragscode onderschreven. Dat betekent dat zij duurzaam vissen en een bijdrage leveren aan een goede visstand in de Nederlandse wateren.

Wij vinden het belangrijk om hierover de lijnen open te houden en zoeken de verbinding met de maatschappij, en dus ook met de sportvissers. Daarom hebben wij in Noordoost-Nederland al contact gezocht met de sportvissers en afspraken weten te maken.

Stevig gesprek met sportvisserij Nederland

De ontstane situatie door een aantal incidenten is voor mij en mijn medebestuursleden voldoende reden om een stevig gesprek te voeren met Sportvisserij Nederland. Wat mij betreft nemen zij afstand van bepaalde uitspraken en incidenten uit de afgelopen periode.

Binnenkort reis ik dan ook af naar het kantoor van Sportvisserij Nederland. Ik wil graag met hen in gesprek om afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan en welke afspraken we kunnen maken. Samen met elkaar optrekken levert veel meer op dan in een impasse tegenover elkaar staan.

Dus: laten we de lijnen openhouden, bruggen slaan en de verbinding zoeken. Dan zie ik in ieder geval een zonnige toekomst voor de algehele visserij in Nederland!


Albert Jan Maat
Voorzitter netVISwerk

 

Op zaterdag 9 mei 2015 zijn in het Zuiderzeemuseum de handtekeningen gezet voor de oprichting van netVISwerk, de nieuwe landelijke belangenorganisatie voor binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland. Op 6 april 2016 vond de eerste ledenvergadering plaats.

Vissersgroep bij de oprichting van netVISwerk op 9 mei 2015
Vissersgroep bij de oprichting van netVISwerk op 9 mei 2015

Wat wil netVISwerk bereiken

De vereniging netVISwerk wil zich inzetten voor een beter toekomstperspectief voor de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij in Nederland. We streven naar een situatie waarin:

 • wateren en vispopulaties zijn hersteld;
 • vissers zorgvuldige visserij beoefenen naar de draagkracht van water voor visproductie, en hiervoor vertrouwen en waardering krijgen van overheid en samenleving;
 • het traditionele ambacht wordt geïnnoveerd en modern ondernemerschap perspectief biedt voor opvolgers,
 • vissers samenwerken en verbonden zijn met hun omgeving (regionale identiteit).

NetVISwerk wil de toonaangevende belangenvereniging voor binnenvisserij en kleine kustvisserij zijn. De vereniging wil (zelf)bewust omgaan met maatschappelijke druk, de dialoog aangaan, verantwoordelijkheid nemen en van daaruit haar positie opeisen.

Meer informatie in de presentatie netVISwerk (pdf) door Jon Visser, voorzitter oprichtersgroep.

Lees ook de voorgeschiedenis van netVISwerk

Voor wie wil netVISwerk zich inzetten

NetViswerk wil er zijn voor (groepen van) ondernemers uit de beroepsmatige binnenvisserij en kleine kustvisserij. Het gaat om bedrijven actief in:

 1. de binnenvisserij in polders, boezemwateren en meren, op de grote rivieren en op het IJsselmeer;
 2. de zeer kleine kustvisserij (met name in Zeeland en op de Waddenzee), zoals handlijnvissers, geïntegreerde vissers, kreeft/krabbenvissers, demonstratievissers;
 3. de kleine kustvisserij, zoals handkokkelaars, staandwantvissers.

De belangenbehartiging van netVISwerk richt zich op ondernemers die:

handlijnvisserij
Handlijnvisser Arjan Korving

 • willen investeren in de toekomst, en door hun werkwijze en gedrag het vertrouwen van instanties en het brede publiek verdienen;
 • hun maatschappelijk bestaansrecht verdienen door bij te dragen aan de lokale economie en ecologie, en aan de regionale identiteit (cultuurhistorisch en natuurbeleving);
 • trots zijn op hun ambacht (modern ambacht, levend erfgoed, vakmanschap) en op hun vereniging;
 • elkaar alsook de leden van bestuursorganen respecteren, en daarnaar handelen; de diversiteit wordt gekoesterd, men gunt elkaar iets; interne open discussie met respect voor de verschillen is essentieel.

Meer informatie in de presentatie Doelgroep van NetVISwerk (pdf)

Lees verder over wie en wat netVISwerk wil bereiken in de menu's Visie & Kernwaarden en Plannen.

Hoe wil netVISwerk haar doel bereiken

 • NetVISwerk wil allereerst een groot draagvlak bereiken voor de organisatie, met een ledental van minstens 160 ondernemingen in de kust- en binnenvisserij.
 • Er zal een professionele collectieve belangenbehartiging op nationaal en internationaal niveau worden opgezet.
 • Een klein en slagvaardig bestuur zal samen met een boegbeeld van statuur en enthousiaste ambassadeurs bij de overheid en bij de maatschappelijke partijen gaan pleiten voor voorstellen die nu niet gehoord worden.
 • Deze voorstellen gaan over belangrijke kwesties zoals de aanpak van de stroperij en illegale handel, een andere manier om het aalbeheer vorm te geven, een zeebaarsbeheer dat gunstig is voor de kleinschalige visserij, een alternatief systeem van vaarbevoegdheidseisen voor de kleine kustvisserij, gedegen overleg met waterbeheerders en verbeterde samenwerking met onderzoekers.
 • NetVISwerk zal ook professionele diensten aan haar leden gaan aanbieden. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn collectieve aankoop van glasaal en pootaal, collectieve promotieactiviteiten voor bedrijven, en het gezamenlijk aanvragen van vergunningen, subsidies en ontheffingen. NetVISwerk zal hiervoor wanneer nodig professionals inschakelen. De leden zullen wel aan de kosten moeten bijdragen, maar door de collectiviteit wordt dit een stuk goedkoper dan voor een individueel bedrijf.

Lees meer over hoe netVISwerk haar doel wil bereiken in de menu's Bestuur en Plannen.

Lid worden?

Alles over wie lid kan worden, hoe dat in zijn werk gaan, en wat de kosten zijn, leest u in menu Lidmaatschap.

visstandbemonstering op volkerak-zoommeer
Beroepsbinnenvissers André Bout en Cor van Dijk bezig
met visstandbemonstering op het Volkerak-Zoommeer

 

logo netviswerk